Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κήλης

Διαφαγματοκήλη

Η διαφραγματοκήλη διαφέρει ελαφρώς από τα άλλα είδη κήλης καθώς είναι αδυναμία/υποχωρητικότητα ή διάκενο στο διάφραγμα, τον μυ που χωρίζει τη θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή κοιλότητα. Οι κήλες αυτές προκαλούν παλινδρόμηση οξέος από το στομάχι στον οισοφάγο, δημιουργώντας καούρα, πόνο και διάβρωση του οισοφάγου.

Η διόρθωση της διαφραγματοκήλης γίνεται λαπαροσκοπικά με τη δημιουργία μιας «βαλβίδας» από το τοίχωμα του στομάχου. Η «βαλβίδα» αυτή εμποδίζει περιεχόμενο του στομάχου να γυρίσει στον οισοφάγο. Αν το άνοιγμα της διαφραγματοκήλης είναι μεγάλο, τότε μπαλώνεται με πλέγμα.

Η επέμβαση για τη διόρθωση αυτής της κήλης είναι συνήθως πιο απαιτητική και γι’ αυτό η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 48ωρη.