Βιογραφικό

O Δρ. Γιώργιος Αλεξίου ολοκλήρωσε τις σπουδές στην Ιατρική, καθώς και την ειδικότητά του στη Γενική Χειρουργική, στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης, από όπου ανακηρύχθηκε επίσης και Διδάκτορας.

Εξειδικεύτηκε στη Χειρουργική Ογκολογία και στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στην Αμερική, πρωτοεισάγοντας στην Ελλάδα τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική. (Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, Οκτώβριος 1990, «Γ. Ν. Αεροπορίας».)

Σε ηλικία 40 ετών ανέλαβε τη Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής του «Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», διατηρώντας τη θέση για 15 έτη. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Νοσοκομείo «Ερρίκος Ντυνάν» , αναλαμβάνοντας τη Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου για 10 χρόνια.

Το 1995 εξέδωσε ένα πρωτοποριακό για την εποχή του βιβλίο, μαζί με video για τη Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων της χολολιθίασης. Το video αυτό κυκλοφόρησε σε περίπου 20 χώρες διεθνώς, σημειώνοντας πολύ μεγάλη επιτυχία.

Τώρα είναι διευθυντής στο Πρότυπο Κέντρο Κήλης «Αthens Hernia Center», όπου εφαρμόζει λαπαρσοκοπική αντιμετώπιση όλων των κηλών, ενώ παράλληλα είναι διευθυντής στη Χειρουργική Κλινική του Ιατρικού Κέντρου Ψυχικού.