Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κήλης

Αρκετοί συνάνθρωποι μας φέρουν μόνιμη κολοστομία. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο, συνήθως καρκίνο, το τελικό προς τον πρωκτό κομμάτι από το παχύ έντερο αφαιρέθηκε. Το υπόλοιπο έντερο εκστομώθηκε στο κοιλιακό τοίχωμα.
Η λειτουργία της αφόδευσης γίνεται μέσα σε σάκο μέσω αυτής της εκστόμωσης. Μερικές φορές γύρω από την στομία δημιουργείται κήλη. Παρατηρείται μια διόγκωση γύρω από το έντερο, που με το χρόνο μεγαλώνει. Οι κήλες αυτές καλούνται κήλες στομίας ή κήλες παρά έδρας ή κήλες κολοστομίας ή παραστομιακές κήλες.
Το γεγονός αυτό δυσκολεύει τη λειτουργία της αφόδευσης. Μέχρι τώρα η θεραπεία ήταν η δημιουργία νέας κολοστομίας, σε άλλο μέρος της κοιλιάς, και το κλείσιμο της παλιάς.
Πρόσφατα αναπτύχθηκε μια λαπαροσκοπική τεχνική διόρθωσης αυτής της κήλης. Με τη νέα αυτή μέθοδο τοποθετείται εσωτερικά ένα πλέγμα στο άνοιγμα και διορθώνεται το πρόβλημα. Είναι μια ανώδυνη και αναίμακτη διαδικασία με 24ωρη παραμονή στην κλινική.
Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται και στις ουρητηροστομίες. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει, για κάποιο λόγο, εκτροπή των ούρων προς το κοιλιακό τοίχωμα.