Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κήλης

Η επιγαστρική κήλη ή κήλη μέσης γραμμής ή κήλη λευκής γραμμής είναι μια κοιλιοκήλη η οποία προβάλει δια της λευκής γραμμής (μέση γραμμή κάθετα στην κοιλιά), ανάμεσα στον ομφαλό και το στέρνο. Οι επιγαστρικές κήλες ανήκουν στις πρωτοπαθείς κήλες – αν δεν έχουν προκληθεί μετά από κάποιο χειρουργείο στην κοιλιά – και κατηγοριοποιούνται με βάση:

  1. τη θέση τους, και
  2. το μέγεθος του χάσματος

Μια επιγαστρική κήλη θεωρείται μικρή όταν είναι μικρότερη από 2 cm σε διάμετρο, μεσαία όταν είναι μεταξύ 2 και 4 cm και μεγάλη όταν είναι μεγαλύτερη των 4 cm.

Οι επιγαστρικές κήλες είναι πιο συχνές σε άνδρες απ’ ό,τι σε γυναίκες. Εμφανίζονται εξαιτίας αδυναμίας/υποχωρητικότητας, ή ανοίγματος στους μύες ή τους τένοντες του άνω κοιλιακού τοιχώματος.

Χειρουργική Αποκατάσταση

Η χειρουργική αποκατάσταση περιλαμβάνει είτε την ανοικτή μέθοδο, είτε την λαπαροσκοπική. Και στις δύο περιπτώσεις η αποκατάσταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση πλέγματος για την ενίσχυση του χάσματος.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της επιγαστρικής κήλης παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της ανοιχτής μεθόδου. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μεγάλες κήλες, ασθενείς με προβλήματα παχυσαρκίας ή άλλα προβλήματα υγείας, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση είναι μονόδρομος.