Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κήλης

Μετεγχειρητική κήλη

Μια κήλη που εμφανίζεται στην κοιλιακή περιοχή στο σημείο όπου έχει γίνει τομή από εγχείρηση, ονομάζεται μετεγχειρητική κήλη. Οι κήλες αυτές μπορεί να εμφανιστούν εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά την εγχείρηση και μπορεί να ποικίλλουν σε μέγεθος, από μικρές έως πολύ μεγάλες και σύνθετες.

Οι πιο συχνές μετεγχειρητικές κήλες εμφανίζονται στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα, μετά από επεμβάσεις στους νεφρούς και μπορεί να αποκτήσουν τεράστιο μέγεθος σε σημείο να παραμορφώνουν το σώμα.

Αν νομίζετε ότι έχετε μετεγχειρητική κήλη, είναι σημαντικό να δείτε αμέσως το γιατρό σας γιατί αυτό το είδος κήλης μπορεί να διευρυνθεί αρκετά, και να είναι εξαιρετικά δύσκολη η διόρθωσή της, εξαιτίας τόσο του μεγέθους όσο και των συμφύσεων, που έχουν δημιουργηθεί από το προηγούμενο χειρουργείο.

Ειδικά για τη μετεγχειρητική κήλη (απ’ όλα τα είδη των κηλών), η τεχνική της διόρθωσης με τάση, θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί έχει πολύ αυξημένο ποσοστό επανεμφάνισης, της τάξεως του 50%.

Ενώ άλλες τεχνικές, η τεχνική χωρίς τάση και η αποκατάσταση της κήλης με πλέγμα έχουν πολύ μικρό ποσοστό επανεμφάνισης που κυμαίνεται από 3% έως 4%.