Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κήλης

Οι ομφαλοκήλες εμφανίζονται κοντά στον ομφαλό, ο οποίος έχει φυσική αδυναμία από τα αιμοφόρα αγγεία του ομφάλιου λώρου.

Οι κήλες αυτές μπορεί να εμφανιστούν σε νήπια, ή λίγο μετά τη γέννηση, και μπορεί να εξαφανίζονται μέχρι τα τρία ή τέσσερα έτη. Ωστόσο, το σημείο της αδυναμίας/υποχωρητικότητας μπορεί να διατηρηθεί εφ’ όρου ζωής και να εμφανιστεί κήλη σε άνδρες, γυναίκες ή παιδιά, οποτεδήποτε.

Στους ενήλικες, οι ομφαλοκήλες δεν αποκαθίστανται και μπορεί σταδιακά να επιδεινωθούν. Κάποιες φορές προκαλούνται από πίεση στην κοιλιακή χώρα εξαιτίας παχυσαρκίας, έντονου βήχα ή εγκυμοσύνης.

Όταν διορθώνονται με την τεχνική της διόρθωσης με τάση, οι ομφαλοκήλες έχουν ποσοστό επανεμφάνισης 11%. Η διόρθωση της ομφαλοκήλης με ανοιχτή τεχνική, εκτός από μεγαλύτερο ποσοστό επανεμφάνισης, όμως, έχει και μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης του πλέγματος.

Ενώ, άλλες τεχνικές, όπως η η τεχνική χωρίς τάση και η αποκατάσταση της κήλης με πλέγμα, έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό επανεμφάνισης. Αν μάλιστα το πλέγμα τοποθετηθεί σωστά, το πρόβλημα της ομφαλοκήλης λύνεται οριστικά.