Τα είδη της κήλης

Βουβωνοκήλn

Η βουβωνοκήλη είναι το πιο συνηθισμένο είδος κήλης, σε συχνότητα 2/3 κήλες σε ενηλίκους, και πλήττει περισσότερο τους άνδρες απ’ ό,τι τις γυναίκες. Εμφανίζεται σε ένα σημείο του κοιλιακού τοιχώματος που είναι γνωστό ως βουβωνικός πόρος, από όπου κατεβαίνουν οι όρχεις στον άνδρα, πριν από τη γέννησή του. Αυτό, αφήνει ένα φυσικό ελάττωμα, το οποίο ονομάζεται έσω βουβωνικός δακτύλιος, από όπου μπορεί να εμφανιστεί κήλη, αν δεν κλείσει καλά. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια προεξοχή από εξόγκωμα ενδοκοιλιακού περιεχομένου, το οποίο είναι συνήθως έντερο.

H βουβωνοκήλη εμφανίζεται χαμηλά κάτω από την κοιλιά εκατέρωθεν των γεννητικών οργάνων. Κάποιες φορές, μπορεί να εμφανιστεί και στις δύο πλευρές. Τότε ονομάζονται αμφοτερόπλευρες. Οι βουβωνοκήλες και οι μηροκήλες είναι δύο είδη κήλης που προκαλούν πόνο, ο οποίος εκτείνεται στον άνω μηρό ή στο όσχεο.

Οι βουβωνοκήλες κατηγοριοποιούνται ως «ευθείες» ή «λοξές». Μια λοξή βουβωνοκήλη προκαλείται εξαιτίας φυσικής αδυναμίας στον έσω βουβωνικό δακτύλιο.
Η ευθεία βουβωνοκήλη είναι αποτέλεσμα αδυναμίας του εδάφους του βουβωνικού πόρου και είναι πιο πιθανό να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερους άνδρες μετά την ηλικία των 40. Το έδαφος του βουβωνικού πόρου βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον έσω βουβωνικό δακτύλιο.

Όταν οι βουβωνοκήλες χειρουργούνται με τη μέθοδο της διόρθωσης με τάση, τότε οι πιθανότητες επανεμφάνισής τους είναι μεγαλύτερες από 15%. Άλλες μέθοδοι διόρθωσης της κήλης, όπως είναι η τεχνική χωρίς τάση και η αποκατάσταση της κήλης με πλέγμα έχουν πολύ μικρό ποσοστό επανεμφάνισης που κυμαίνεται από 1% έως 2%.

Μετεγχειρητική κήλη

Μια κήλη που εμφανίζεται στην κοιλιακή περιοχή στο σημείο όπου έχει γίνει τομή από εγχείρηση, ονομάζεται μετεγχειρητική κήλη. Οι κήλες αυτές μπορεί να εμφανιστούν εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά την εγχείρηση και μπορεί να ποικίλλουν σε μέγεθος, από μικρές έως πολύ μεγάλες και σύνθετες. Αν νομίζετε ότι έχετε μετεγχειρητική κήλη, είναι σημαντικό να δείτε αμέσως το γιατρό σας γιατί αυτό το είδος κήλης μπορεί να διευρυνθεί και να είναι εξαιρετικά δύσκολη η διόρθωσή της. Όταν διορθώνονται με την τεχνική της διόρθωσης με τάση, οι μετεγχειρητικές κήλες έχουν ποσοστό επανεμφάνισης 50%. Άλλες τεχνικές, η τεχνική χωρίς τάση και η αποκατάσταση της κήλης με πλέγμα έχουν πολύ μικρό ποσοστό επανεμφάνισης που κυμαίνεται από 3% έως 4%.

Μηροκήλη

Η μηροκήλη, όπως και η βουβωνοκήλη είναι κήλες της βουβωνικής περιοχής. Είναι πιο συχνές σε γυναίκες, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και σε άνδρες. Οι κήλες αυτές εμφανίζονται ακριβώς κάτω από τη βουβωνική πτυχή και είναι συνήθως αποτέλεσμα εγκυμοσύνης ή γέννας. Αδυναμία στην κατώτερη βουβωνική περιοχή επιτρέπει στον κηλικό σάκο να βυθιστεί στο μηριαίο κανάλι, που είναι σε επαφή με τη μηριαία φλέβα που μεταφέρει αίμα από το πόδι. Αυτό το είδος κήλης είναι πιο πιθανό να πάθει πρώιμη επιπλοκή, όπως περίσφιξη, απ’ ό,τι είναι το είδος της βουβωνοκήλης. Κατά συνέπεια, η διόρθωσή τους πρέπει να είναι άμεση.

Ομφαλοκήλη

Οι ομφαλοκήλες εμφανίζονται κοντά στον ομφαλό, ο οποίος έχει φυσική αδυναμία από τα αιμοφόρα αγγεία του ομφάλιου λώρου. Οι κήλες αυτές μπορεί να εμφανιστούν σε νήπια ή λίγο μετά τη γέννηση, και μπορεί να εξαφανίζονται μέχρι τα τρία ή τέσσερα έτη. Ωστόσο, το σημείο της αδυναμίας/υποχωρητικότητας μπορεί να διατηρηθεί εφ’ όρου ζωής και να εμφανιστεί κήλη σε άνδρες, γυναίκες ή παιδιά, οποτεδήποτε. Στους ενήλικες, οι ομφαλοκήλες δεν αποκαθίστανται και μπορεί σταδιακά να επιδεινωθούν. Κάποιες φορές προκαλούνται από πίεση στην κοιλιακή χώρα εξαιτίας παχυσαρκίας, έντονου βήχα ή εγκυμοσύνης. Όταν διορθώνονται με την τεχνική της διόρθωσης με τάση, οι ομφαλοκήλες έχουν ποσοστό επανεμφάνισης 11%. Άλλες τεχνικές, η τεχνική χωρίς τάση και η αποκατάσταση της κήλης με πλέγμα έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό επανεμφάνισης.

Επιγαστρική κήλη ή Κήλη λευκής γραμμής

Οι επιγαστρικές κήλες είναι πιο συχνές σε άνδρες απ’ ό,τι σε γυναίκες. Εμφανίζονται εξαιτίας αδυναμίας/υποχωρητικότητας, ή ανοίγματος στους μύες ή τους τένοντες του άνω κοιλιακού τοιχώματος, σε μια γραμμή ανάμεσα στο στέρνο και τον ομφαλό.

Διαφαγματοκήλη

Η διαφραγματοκήλη διαφέρει ελαφρώς από τα άλλα είδη κήλης καθώς είναι αδυναμία/υποχωρητικότητα ή διάκενο στο διάφραγμα, τον μυ που χωρίζει τη θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή κοιλότητα. Οι κήλες αυτές προκαλούν παλινδρόμηση οξέος από το στομάχι στον οισοφάγο, δημιουργώντας καούρα, πόνο και διάβρωση του οισοφάγου. Η επέμβαση για τη διόρθωση αυτής της κήλης είναι συνήθως πιο απαιτητική και γι’ αυτό η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 48ωρη.

Επίκτητες και συγγενείς κήλες

Οι κήλες κατηγοριοποιούνται επίσης ανάλογα και με το πότε εμφανίζονται. Ένας άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί με κήλη, ή να την αποκτήσει από την καθημερινή του δραστηριότητα.

  • Οι επίκτητες κήλες προκαλούνται από τη φθορά του κοιλιακού τοιχώματος εξαιτίας κάποιου παράγοντα, όπως μπορεί να είναι η γέννα, η απόκτηση βάρους και άλλου είδους μυική καταπόνηση.
  • Οι συγγενείς κήλες υπάρχουν από τη γέννηση κάποιου ατόμου και εμφανίζονται σε σημεία αδυναμίας/υποχωρητικότητας του κοιλιακού τοιχώματος. Οι κήλες στα παιδιά είναι σχεδόν πάντα συγγενείς.

Ανατασσόμενες και μη ανατασσόμενες κήλες

Μια κήλη με εξόγκωμα μπορεί να διακριθεί ανάλογα με το αν το εξόγκωμα μπαίνει πίσω στη θέση του ή όχι.

  • Ανατασσόμενη είναι η κήλη της οποία το εξόγκωμα «εξαφανίζεται» όταν ένα άτομο ξαπλώνει ή όταν το πιέζει προς τα μέσα απαλά. Αυτό το είδος κήλης δεν είναι άμεσα απειλητικό για την υγεία κάποιου, παρότι μπορεί να είναι επώδυνο και να επιδεινώνεται με τον καιρό, αν δεν διορθωθεί.
  • Η μη ανατασσόμενη κήλη εμφανίζεται όταν η έλικα του εντέρου παγιδεύεται, με αποτέλεσμα να μην ωθείται το εξόγκωμα πίσω στη θέση του. Οι μη ανατασσόμενες κήλες είναι συνήθως πολύ επώδυνες και απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα.

Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή κήλες

Οι κήλες διακρίνονται επίσης βάσει της κατάστασης και της σοβαρότητάς τους. Μια περισφιγμένη ή αποφραγμένη κήλη, είναι μια κήλη στην οποία τα όργανα έχουν παγιδευτεί. Ονομάζεται επίσης και μη ανατασσόμενη κήλη και είναι πολύ σοβαρή, καθώς μπορεί να επιφέρει νέκρωση του εντέρου ή άλλου οργάνου. Η περισφιγμένη κήλη προκαλείται όταν μέρος του εντέρου ή άλλου ιστού παγιδεύεται σφιχτά, με αποτέλεσμα να του κόβεται η παροχή αίματος. Οι περισφιγμένες κήλες μπορεί να επιφέρουν γάγγραινα, μια κατάσταση έκτακτης ιατρικής ανάγκης, που απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση για να ελευθερωθεί το έντερο και να διορθωθεί η κήλη.